Avís Legal i Protecció de dades

Identitat del responsable: Canals y Domingo S.L.

Direcció: Avda. Casetes Mir, s/n - 08770 Sant Sadurní d'Anoia

Cif: B08682221

Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Inscrita en el Registre  Mercantil de Barcelona: VOLUM: 26192, FOLI: 225, FULL: 99627

Canals y Domingo S.L. assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD)>, així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Accés i ús de la pàgina web

Accés a la pàgina web

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En el cas de productes o serveis que requereixin cert pagament, Canals i Domingo S.L. informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l'accés a la informació i les utilitats d'aquesta pàgina web no exigeix registre previ d'usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d'informació i publicitat sobre Canals i Domingo S.L. . Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitats en els formularis seran propis i certs. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l'ús d'aquesta informació pugui ocasionar a Canals i Domingo S.L. o a tercers. D'igual manera, els usuaris es comprometen a notificar a Canals i Domingo S.L. qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicats.

Canals i Domingo S.L. es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, Canals i Domingo S.L. no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, en cap moment es podran exigir responsabilitats a Canals i Domingo S.L. en aquest sentit.

Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web de Canals i Domingo S.L. per qualsevol persona li atribueix la condició d'usuari, qui accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Los usuarios se comprometen a utilizar la información, actividades, productos o servicios que Canals y Domingo S.L. pone a su disposición en esta página web conforme a las presentes condiciones generales y a la legalidad vigente, y, en cualquier caso, se compromete a no utilizarlos para actividades contrarias a las leyes, a la moral o al orden público.

Els Continguts de la pàgina web són posats a la disposició dels usuaris per Canals i Domingo S.L. com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D'aquesta manera, Canals i Domingo S.L. posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

En cuanto a los menores de edad que deseen hacer uso de esta página web deberán tener el permiso de sus padres o tutores, que en cualquier caso serán los responsables de sus actos. No obstante, Canals y Domingo S.L. garantiza la protección del menor en cuanto a los Contenidos dirigidos especialmente al público familiar.

Informació sobre els vincles “links”

Les pàgines d'Internet de Canals i Domingo S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Canals i Domingo S.L.

En compliment del que es disposa en l'art. 11 i 16 de la LSSICE, Canals i Domingo S.L. es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Canals i Domingo S.L. o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o si escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin aplicable.

Canals i Domingo S.L. no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l'accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l'obligació de Canals i Domingo S.L. de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.

Canals i Domingo S.L. no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualización, indisponibilitat, error o inutilitat d'aquests.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d'aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programario, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els 'Continguts'), són propietat intel·lectual de Canals i Domingo S.L. o, si escau, de tercers, excepte especificació en cas contrari. Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de Canals i Domingo S.L. o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilación.

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal rebuts dels usuaris seran tractats de manera confidencial, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, la “LOPD”), així com en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria.

Canals i Domingo S.L. es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-los ni utilitzar-los amb fi diferent i a no comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, salvo amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, Canals i Domingo S.L. es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats, conforme el que es preveu en l'article 32 del RGPD.

Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l'accés a aquesta pàgina web, els usuaris i Canals i Domingo S.L. es comprometen a sotmetre's als jutjats que resultin competents.

Amb el fruit dels nostres ceps i el llarg repòs en el silenci del nostre celler hem aconseguit uns caves excel·lents.


938 910 835  -  938 910 391

Afores, s/n
   08770 Sant Sadurní d'Anoia

Coordenadas: N: 41° 25' 15" E: 1° 46' 24"


» Avís legal i protecció de dades
» Política de privacitat

wineinmoeration

Caves i vins